Valet 2010: 10 frågor om hälsa, miljö och framtid
En enkät skickades till samtliga partier inför riksdagsvalet 2010.
Vi ville undersöka hur partierna ställde sig i hälso- och miljöfrågor inför valet 2010.

Följande partier har svarat:
  •  Folkpartiet (FP)
  •  Miljöpartiet (MP)
  •  Moderaterna (M)
  •  Socialdemokraterna (S)
  •  Vänsterpartiet (V)

Följande partier svarade inte:
  •  Centerpartiet (C)
  •  Kristdemokraterna (KD)


Historik: Valet 2014: 7 frågor om hälsa, mat och miljö >>
Historik: Valet 2018: 7 gröna frågor från Veganföreningen >>


  •  •  •   Vad tycker Du är viktigt? Vilka frågor brinner Du för?
             Gör din röst hörd - Gå och RÖSTA!!!Muu
  Fråga 1)
  Det är väl känt att frukt och grönt är bra för hälsan och att befolkningen bör öka sitt intag.
  Ett steg i rätt riktning vore att slopa momsen på frukt- bär- och grönsaker.
  Hur ser ni på det?


  Fråga 2)
  En vegetarisk kost är inte bara bra för hälsan utan innebär minskad belastning på miljön.
  Vilka insatser vill ni göra för att öka konsumtionen av vegetarisk kost?


  Fråga 3)
  Vilka insatser vill ni göra för att stimulera ekologisk odling och närproducerat?


  Fråga 4)
  Barn och äldre på institutioner får ofta mat av tvivelaktig kvalitet t ex mat tillagad i central-
  kök. Maten transporteras sedan långa vägar och förlorar i näringsvärde. Många äldre får
  dessutom matlådor för en hel vecka och dessa ska sedan värmas upp dag för dag.
  Inget som ger aptit eller bra näring.
  Förskolor och skolor skulle behöva en mer flexibel servering som även består av varierad
  grönsaksbuffé med både grönsaker och baljväxter.
  Hur vill ni stimulera hälsosammare kost för förskola, skola och äldreboende?


  Fråga 5)
  Den globala "Meatfree Monday" ("köttfri måndag") kampanjen startades bl a för att rädda
  klimatet, minska sjukdomar och svält, samt minska köttkonsumtionen och förändra synen
  på vad vi äter. Alltfler runt om i världen ansluter sig till kampanjen, nu även Time Magazine.
  Tycker Du att Sveriges kommuner, i likhet med Gent, San Fransisco, Kapstaden,
  Helsingfors m fl, bör införa en köttfri dag/vegetarisk dag i veckan?
<


  Fråga 6)
  Alltfler i samhället mår dåligt av bl a stress, ryggsmärta, felaktig kost. För att spara
  samhällets resurser, minska sjukdom och utanförskap är det viktigt att alla har möjlighet
  och råd att ta eget ansvar för att förebygga ohälsa innan sjukdom uppstår genom
  förebyggande/friskvårdande behandlingar både inom sjukvården/landstinget och alternativa
  behandlingar, t ex taktil behandling, massagebehandling, kinesisk akupunktur,
  näringsterapeuter...
  Ett steg i rätt riktning vore att sänka momsen på förebyggande/friskvårdande behandlingar.
  Hur ser ni på det?


  Fråga 7)
  BOT-avdrag för alla - för att uppmuntra och göra det möjligt för ALLA människor oavsett
  inkomst att ta ansvar för sin egen hälsa, att förebygga ohälsa och att må bättre. Förutom
  friskare människor och sänkta sjukvårdskostnader skulle avdraget ge möjlighet till fler jobb
  i friskvårdsbranchen och spara pengar på lång sikt både för individen och samhället.
  Hur ser ni på det?
  Vilka insatser vill ni göra för att stimulera ökad hälsa och förebyggande vård?


  Fråga 8)
  Stora kemi/bioteknikföretag med Monsanto i spetsen (f.ö samma företag som 1942
  lanserade DDT
) skaffar sig makt över utsäde och bekämpningsmedel och i slutänden
  kontroll över människors livsmedel genom att ta patent på livsmedel, sälja patenterade
  frön/utsäde och bekämpningsmedel (bl a RoundUp). Andra bioteknikföretag är BASF,
  Syngenta, Bayer..

  Sverige har nyligen tillåtit viss odling av gmo (genetiskt modifierade organismer) produkter.
  Även i EU har man öppnat för storskalig odling av GMO produkter. Detta trots att många
  konsumenter både i Sverige och i Europa är helt emot GMO odling och GMO produkter.
  Som konsument vill man själv kunna bestämma vad man äter, och kunna lita på
  märkningen på produkterna. Eftersom det ännu inte finns tillräcklig forskning om vad som
  händer i naturen och hur människor och djur påverkas av GMO är det av största vikt att
  "Försiktighetsprincipen" används.

  Frågeställningarna kring GMO är många:
  Hur kan vi som konsumenter lita på att vår mat inte innehåller GMO!
  Hur påverkas den biologiska mångfalden!
  Hur påverkar GMO samhället, odlingar, människors hälsa!
  Hur säkerställs att forskningen kring GMO är oberoende/objektiv!
  Hur kan vi konsumenter lita på att ekologisk mat inte innehåller GMO!
  Kan vi konsumenter lita på att importerad GMO-livsmedel/råvara är märkt!

  För att Sverige ska fortsätta utveckla ett hållbart jordbruk utan risk för vare sig
  konsumenter, biologisk mångfald eller miljö - Varför ta risker med genmanipulerade
  grödor/produkter?
  Ett steg i rätt riktning är att förbjuda GMO odling/användning/försäljning i Sverige tills
  hälsorisker mm utreds ordentligt.
  Hur ser ni på det?


  Fråga 9)
  Från FN:s miljökontor i Genève (UNEP) bjöd man in filmen ”Underkastelsen” (av Stefan
  Jarl
, från 2010
) för visning i början av maj 2010 för 1500 delegater från alla FN:s medlems-
  länder, organisationer och industri då Safe Planet höll i ett möte med "Kommissionen för
  hållbar utveckling
".

  Filmen handlar om de hundratals kemikalier och tungmetaller vi alla idag bär i vårt blod,
  som ett resultat av att vi utsätts för en allt kraftigare exponering av allt fler kemikalier.
  Det är allt från bekämpningsmedel, bromerade flamskyddsmedel, läkemedel,
  ytbehandlingsmedel till mjukgörare som bl a används i diverse plastprodukter
  och plastleksaker.
  Användningen av sådana ämnen ökar lavinartat, ändå vet vi idag nästan ingenting om de
  flesta av dessa flera tusentals kemikalier; om hur de fungerar i ekosystemet eller hur de
  samverkar när de ackumuleras i människokroppen, hos djur eller ute i naturen.
  Kontrollen är dessutom skrämmande dålig över hur vi alla påverkas av de kemikalier vi
  utsätts för i vår vardag.
  Många samband har också upptäcks mellan kemikalier och allvarliga sjukdomar.
  Har Du/ni sett filmen?
  Hur ser ni på kemikalie- och tungmetallproblematiken?


  Fråga 10)
  Vad gör Du själv för att må bättre?
  Vad gör Du för att miljön ska må bättre?


  Tillbaka upp...

  * * * * * * * * * * * *   * * * * * * * * * * * *   * * * * * * * * * * * *  •  Svar från Centerpartiet:
  Inget svar inkom innan valdagen...


  Tillbaka upp...

  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


  •  Svar från Folkpartiet:
  Svar från Folkpartiets Brysselkansli//Therese Wallqvister, Folkpartiets riksdagskansli,
  2010-09-16:


  1) Ett steg i rätt riktning vore att slopa momsen på frukt- bär- och grönsaker.
      Hur ser ni på det?

Vi tror inte på att använda momsen för att styra folks matvanor.
Istället menar vi att var och en, genom relevant och sanningsenlig information, ska få chans
att göra egna informerade val.

  2) Vilka insatser vill ni göra för att öka konsumtionen av vegetarisk kost?
Skolväsendet bidrar till att ungdomar får kunskap om näringslära och våra ekosystem.
När man sedan tar ansvar för sin egen kosthållning kan man som individ fritt göra väl
informerade val. Och återigen: politiskt står FP för att den information som vi konsumenter
efterfrågar ska göras tillgänglig på förpackningar, hemsidor, terminaler i butiker eller genom
andra innovativa källor, på ett sanningsenligt och tydligt sätt.

  3) Vilka insatser vill ni göra för att stimulera ekologisk odling och närproducerat?
Jordbrukare bör få marknadsföra sina produkter under marknadsmässiga förhållanden.
De värden som jordbruket kan bidra med i form av t ex öppna landskap, biologisk mångfald,
landskapsutveckling är tjänster som offentligt stöd kan användas till. Detta ger alla
producenter en möjlighet till samma val för ett långsiktigt hållbart jordbruk, med en resurs-
användning som är hållbar både inom konventionell eller ekologisk odling. God förvaltning av
naturresurserna är en fråga om bl a näringskretslopp, och inget av dagens produktionssätt
leder automatiskt till god förvaltning av våra naturresurser, utan kräver medvetna insatser av
våra jordbrukare. God infrastruktur och tillgång till barn- och äldreomsorg även på glesbygden möjliggör både småskalig produktion och mindre lokala marknader. Dock är det ytterst vi som konsumenter som väljer varifrån maten vi köper helst ska komma ifrån.

  4) Hur vill ni stimulera hälsosammare kost för förskola, skola och äldreboende?
Nya vetenskapliga rön som bekräftar värdet av aptitliga och varierade måltider måste självklart tas tillvara, och ligga till grund för kommunernas arbete i skolköken m m.
För FP är det viktigt att även individer inom t ex äldreomsorgen har möjlighet att göra egna,
informerade val när det gäller den mat som de äter.

  5) Tycker Du att Sveriges kommuner, i likhet med Gent, San Fransisco, Kapstaden,
      Helsingfors m fl, bör införa en köttfri dag/vegetarisk dag i veckan?

Innovativa satsningar är intressanta och sätter ofta fokus på viktiga frågor. Varje enskild
kommun måste dock ha rätt att själva välja om de vill införa en köttfri dag eller inte.

  6) Ett steg i rätt riktning vore att sänka momsen på förebyggande/friskvårdande
      behandlingar. Hur ser ni på det?

Vi måste vara väldigt försiktiga med hur vi använder momsen som vapen. Ordinerad motion
och näringslära via t ex dietister är redan en del av dagens frisk-/sjukvård. Många arbets-
givare erbjuder dessutom friskvård till sin personal, och ny kunskap om olika omvårdnads-
metoder utvecklas hela tiden inom utbildningssystemet och forskningen. Det är viktigt att
denna nya kunskap tas tillvara och uppmuntras, samt att den enskilde individen ges
möjlighet att välja den behandling som passar honom eller henne bäst. Nyckel för oss är
alltså forskning och mångfald i vården, inte sänkt moms.

  7) Vilka insatser vill ni göra för att stimulera ökad hälsa och förebyggande vård?
  FP står som bekant bakom både RUT och ROT. När det gäller allas tillgång till god hälsa
  och sjukvård anser vi att vägen framåt är främjande av ny kunskap samt ökad valfrihet och
  en skarpare vårdgaranti. Vi vill dessutom samla patientens rättigheter i en patienträttslag,
  där fokus skiftas till att handla mer om förebyggande system.
  Något BOT-avdrag är dock inte något som vi funderat på.

  8) Ett steg i rätt riktning är att förbjuda GMO-odling/användning/försäljning i Sverige
      tills hälsorisker mm utreds ordentligt. Hur ser ni på det?

För oss är försiktighetsprincipen central. Det är dock viktigt att riskerna bedöms i varje
enskilt fall, utan generaliseringar. Olika tekniker och nyutvecklade grödor måste fortsatt
noggrant utredas. Ett problem är dock att det idag finns för lite fristående forskning.
Dessutom är regelverken delvis föråldrade och dåligt anpassade till dagens teknikutveckling.
Detta måste åtgärdas för att vi som konsumenter ska kunna få pålitlig, säker och tydlig
information och kunna göra informerade val när vi handlar våra livsmedel och naturprodukter.

  9) Har Du/ni sett filmen? Hur ser ni på kemikalie- och tungmetallproblematiken?
Vi har ännu inte sett filmen men skulle gärna göra det. Även här skulle vi gärna se mer
fristående forskning. Både naturligt förekommande tungmetaller och tillsatta kemikalier för
processer eller slutprodukter kan ha sina olika påverkansvägar. Harmoniserade regelverk på
EU-nivå underlättar för oss som konsumenter att veta vad som gäller för de produkter som
säljs på den inre marknaden. Det krävs dock att regelverket följs upp och att ny kunskap
hela tiden tas tillvara. Vi bör t ex uppmuntra utvecklingen av aktiva ämnen som är biologiskt
nedbrytbara och har verkningseffekt just bara för det de är avsedda för. Vi som politiker måste
vara pådrivande för kunskap på området och strikta gränsvärden, och kräva förbud där det
krävs för vår hälsa och omgivning.

  10) Vad gör Du själv för att må bättre? Vad gör Du för att miljön ska må bättre?
Alla är vi ju olika, och gör olika prioriteringar. En del inom FP väljer miljöbilar, andra väljer att
cykla mer. Vissa väljer att påverka genom informerade val i matbutiken. Vi är dock förenade
i visionen om ett hållbart samhälle där det råder balans mellan miljö, ekonomi och människa.


  Tillbaka upp...

  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


  •  Svar från Kristdemokraterna:
  Inget svar inkom innan valdagen...


  Tillbaka upp...

  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


  •  Svar från Miljöpartiet:
  Helena Leander - Riksdagsledamot (MP) - skatteutskottet, 2010-09-13:


  1) Ett steg i rätt riktning vore att slopa momsen på frukt- bär- och grönsaker.
      Hur ser ni på det?

  Att laborera med olika momssatser är knepigt. Dels sätter EU:s momsdirektiv
  begränsningar för vilka produkter som får ha låg moms eller ingen alls och dels riskerar
  differentieringar att skapa kniviga gränsdragningsproblem. Det finns många olika livsmedel
  som är hälsosamma, så börjar man sänka momsen på frukt, bär och grönsaker kommer
  tillverkare av andra hälsosamma livsmedel med alla sannolikhet att kräva att även deras
  produkter ska momsbefrias. Miljöpartiet är därför skeptiskt till förslaget.

  2) Vilka insatser vill ni göra för att öka konsumtionen av vegetarisk kost?
  Vi vill öka det vegetariska inslaget i offentligt finansierad mat som på skolor, förskolor,
  sjukhus osv och underlätta för veganer och vegetarianer. Vi vill slopa subventionerna till
  animalieindustrin och införa ekonomiska styrmedel så att animalieproduktionen får betala
  sina miljökostnader, så att det därmed blir mer ekonomiskt attraktivt att välja vegetariskt.

  3) Vilka insatser vill ni göra för att stimulera ekologisk odling och närproducerat?
  Använda den offentliga upphandlingen för att stimulera ekologiskt och närproducerat
  (närproducerat kan i dagsläget inte specifikt efterfrågas, men med lokala tillagningskök och
  möjlighet att lägga anbud på endast delar av verksamheten underlättas för lokala
  producenter). Se till att ekonomiska styrmedel (skatter och subventioner) gynnar ekologiskt
  och närproducerat, t ex genom att införa en kilometerskatt på lastbilstransporter, återinföra
  skatten på handelsgödsel och stärka miljöhänsynen i EU:s jordbrukspolitik. Öka stödet för
  bönder som vill ställa om till ekologiskt genom ökad rådgivning och ett certifieringsbidrag.

  4) Hur vill ni stimulera hälsosammare kost för förskola, skola och äldreboende?
  Vi arbetar för att förskolor, skolor och äldreboenden ska ha lokala tillagningskök där maten
  lagas på plats av bra råvaror, och är beredda att ge de resurser som krävs för det.
  Vi vill också att det ska serveras mer vegetariskt mat.

  5) Tycker Du att Sveriges kommuner, i likhet med Gent, San Fransisco, Kapstaden,
      Helsingfors m fl, bör införa en köttfri dag/vegetarisk dag i veckan?

  Ja.

  6) Ett steg i rätt riktning vore att sänka momsen på förebyggande/friskvårdande
      behandlingar. Hur ser ni på det?

  Nej, vi är skeptiska av samma skäl som i fråga 1.

  7) Vilka insatser vill ni göra för att stimulera ökad hälsa och förebyggande vård?
  Vi tycker i allmänhet att det är en bra princip att inte bevilja skatteavdrag för privata
  levnadsomkostnader – annars blir skattesystemet lätt väldigt rörigt och orättvist.
  Däremot ser vi gärna att den offentliga hälso- och sjukvården jobbar med ett mer
  förebyggande perspektiv.

  8) Ett steg i rätt riktning är att förbjuda GMO-odling/användning/försäljning i Sverige
      tills hälsorisker mm utreds ordentligt. Hur ser ni på det?

  Ja, men det kräver också att vi får med oss EU på detta.

  9) Har Du/ni sett filmen? Hur ser ni på kemikalie- och tungmetallproblematiken?
  Vi vill arbeta för en tuffare kemikaliepolitik såväl i EU som i Sverige. Kemikalieinspektionen
  måste stärkas så att fler ämnen kan analyseras och kontrolleras.
  Vi vill särskilt se till att barn inte ska behöva utsättas för farliga kemikalier under uppväxten.

  10) Vad gör Du själv för att må bättre? Vad gör Du för att miljön ska må bättre?
  Jag tränar och äter vettigt för att må bra. Ambitionen att leva miljövänligt är något som
  genomsyrar större delen av mitt liv – hur jag bor, reser, äter, klär mig osv – även om jag
  precis som andra självklart misslyckas ibland. Från de stora besluten, som att välja bort bil
  och flyg, till de små, som att ta med sig en egen tom matlåda för att slippa engångslådor
  när jag köper hämtmat på lunchen.
  Av störst intresse för läsekretsen är kanske att jag är vegan. :)

  Tillbaka upp...

  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


  •  Svar från Moderaterna:
  Sofia Arkelsten - Moderaternas talesperson i Miljö, klimat och mat, 2010-09-14:  1) Ett steg i rätt riktning vore att slopa momsen på frukt- bär- och grönsaker.
      Hur ser ni på det?

  Vi har redan sänkt momsen på all mat. För oss är det viktigt att livsmedel har låg moms.
  Se även svaret på fråga 2...

  2) Vilka insatser vill ni göra för att öka konsumtionen av vegetarisk kost?
  Vi vill inte politiskt detaljstyra vad människor äter. Människor har ett stort eget ansvar för sin
  kost. Men det politiken kan göra är att se till att allt bär sina egna miljökostnader. Då blir
  kalkylen för kött tillexempel annorlunda.

  3) Vilka insatser vill ni göra för att stimulera ekologisk odling och närproducerat?
  Det viktigaste styrmedlet är människors efterfråga. I dag är efterfrågan på ekologisk mat
  större än utbudet.

  Vår inställning är att det är viktigt att EU har en gemen­sam definition av vad ekologisk
  produktion är o att samma krav ställs på importerade livsmedel. I Europaparlamentet har vi
  röstat för att importen av ekologiska varor ska förenklas. Vi har dock röstat nej till säljfräm­
  jande åtgärder för ekologiska varor. På sikt kan marknaden för ekologiska produkter
  utvecklas på egna villkor.
  Det är viktigt att det finns bra information om hur krav på ekologisk produktion kan ställas i
  offentliga upphandlingar. Det ökar efterfrågan på ekologisk mat ännu mer.

  Precis som ekologisk mat har närproducerad mat mervärde för många konsumenter och
  efterfrågan är stor.Närproducerad mat har också betydelse för en levande landsbygd.

  Det är svårt att ställa krav i offentliga upphandlingar på att mat ska vara närproducerad
  eftersom det bryter mot prin­cipen om fri rörlighet och fri konkurrens för varor. Lagen om
  offentlig upphandling måste fortsatt ge ett bra skydd mot korruption eller partiskhet i
  upphandlingar. Det finns flera kommuner som genom att göra upphandlingarna mindre, så
  kallade delade upphandlingar, öppnar upp för mindre lokala företag att vara konkurrens-
  kraftiga.

  Genom att inte ställa krav på att distribution ska ske till flera enheter i kommunen
  underlättas villkoren för mindre företag att delta i upphandlingar.
  Goda exempel och kunskap om hur offentlig upphandling kan användas för att öka andelen
  närproducerad mat är viktig.

  4) Hur vill ni stimulera hälsosammare kost för förskola, skola och äldreboende?
  Redan tidigare har moderaterna föreslagit ett skolkökslyft och många politiker visar också
  stort engagemang i frågor om äldres mat.
  Den mat som serveras på förskolor och skolor ska vara god och varierad och naturligtvis
  följa de nationella riktlinjerna för näringsrik kost.
  Det finns många goda exempel där engagerade människor åstadkommit en bättre, godare
  och mer näringsrik mat. Kunskap och information om goda exempel är viktigt för att
  inspirera till fler bra insatser.

  Medarbetare i skolköken ska precis som lärarna få möjlighet att utvecklas och vidareutbilda
  sig. Därför behövs skolkökslyft, precis som lärarlyft.
  Patienter på sjukhus runt om i landet har olika smak och olika behov av mat och näring.
  Maten ska vara god och anpassad till människor med olika typer av diagnoser.
  Patienten bör ges möjlighet att välja bland olika rätter.

  Det är självklart att den mat som serveras av offentliga aktörer ska vara säker.   Lagstiftningen o kontrollen av exempelvis skolkök upplevs ibland som krånglig.
  Krav på ombyggnationer kan vara ett skäl till att lokala skolkök läggs ned.
  Det krävs både större kunskap om livsmedelslagstiftningen och även mer sunt förnuft i
  inspektionerna av skolköken.
  Livsmedelslagen är målstyrd och inte detaljstyrd. Därför kan ändrade rutiner för matlagning
  och hygien leda till att målet uppfylls och en kostsam ombyggnation inte behövs.

  Det är bra om mer mat lagas där den äts. Då behövs att äldreboenden och skolor faktiskt
  byggs med det i åtanke. Närheten ökar medinflytandet över maten och är en fråga om
  livskvalitet, särskilt på äldreboenden där de boende äter alla sina måltider. Även andra
  mervärden som ekologiskt och närproducerat bidrar till livskvaliteten.
  Och de äldre ska kunna köpa sig ett glas vin eller öl.

  Skolor, sjukhus och äldreboenden måste ha stort självbestämmande över maten.
  Verksamheten, inte byråkratin, ska besluta om maten som äts och serveras. Genom en
  skolpeng som räcker även till maten kan rektorn tillsammans med elever och personal välja
  det alternativ som passar dem bäst.

  5) Tycker Du att Sveriges kommuner, i likhet med Gent, San Fransisco, Kapstaden,
      Helsingfors m fl, bör införa en köttfri dag/vegetarisk dag i veckan?

  För en hel del av oss är varje dag en köttfri dag. Det är väl bra om den som vill lever så -
  men det är inget vi är beredda att lagstifta fram.

  6) Ett steg i rätt riktning vore att sänka momsen på förebyggande/friskvårdande
      behandlingar. Hur ser ni på det?

  Nej vi vill inte sänka momsen på förebyggande/friskvård.

  För oss Moderater är det av avgörande vikt att hälso- och sjukvården alltid håller hög kvalitet.
  Som patient ska man alltid kunna känna sig trygg med att den vård som ges är den bästa
  möjliga. En trygg och säker hälso- och sjukvård av hög kvalitet kan endast uppnås om
  vårdbeslut fattas på bästa tillgängliga vetenskapliga underlag. Hälso- och
  sjukvården som erbjuds i Sverige ska därför vara i enlighet med vetenskap och beprövad
  metod.

  Problemet för de flesta komplementärmedicinska behandlingar och inriktningar som finns är
  att det ofta inte finns vetenskapliga bevis för att de faktiskt fungerar. Vi ställer oss inte
  avvisande till alternativa behandlingsmetoder, men vi menar att den
  vård som ingår i den skattefinansierade hälso- och sjukvården måste vara säker och i enlighet
  med vetenskap och beprövad metod.

  7) Vilka insatser vill ni göra för att stimulera ökad hälsa och förebyggande vård?
  För oss Moderater är det av avgörande vikt att hälso- och sjukvården alltid håller hög kvalitet.
  Som patient ska man alltid kunna känna sig trygg med att den vård som ges är den bästa
  möjliga. En trygg och säker hälso- och sjukvård av hög kvalitet kan endast uppnås om
  vårdbeslut fattas på bästa tillgängliga vetenskapliga underlag. Hälso- och sjukvården som
  erbjuds i Sverige ska därför vara i enlighet med vetenskap och beprövad metod.

  Problemet för de flesta komplementärmedicinska behandlingar och inriktningar som finns är
  att det ofta inte finns vetenskapliga bevis för att de faktiskt fungerar. Vi ställer oss inte
  avvisande till alternativa behandlingsmetoder, men vi menar att den vård som ingår i den
  skattefinansierade hälso- och sjukvården måste vara säker och i enlighet med vetenskap
  och beprövad metod.

  8) Ett steg i rätt riktning är att förbjuda GMO-odling/användning/försäljning i Sverige
      tills hälsorisker mm utreds ordentligt. Hur ser ni på det?

  Moderaterna är inte för eller emot GMO som teknik, utan anser att varje GMO ska bedömas
  för sig från fall till fall efter sina särskilda egenskaper, vilket inkluderar eventuell påverkan på
  miljön. Dessa ställningstaganden grundas på vetenskapliga och etiska bedömningar samt
  utgår från försiktighetsprincipen.
  GMO regleras inom EU av gemensam lagstiftning som alla medlemsstater måste följa.
  Lagstiftningens syfte är att skydda människors och djurs hälsa samt miljön. Syftet är också
  att säkerställa konsumentens valfrihet och att etiska hänsyn tas när man använder GMO.
  Lagstiftningen kräver att möjliga miljö- och hälsorisker ska analyseras och att
  konsekvenserna av eventuella skador ska värderas före tillstånd får ges. All GMO är förbjuden
  till dess att den bevisats vara säker för kommersiell odling och blivit godkänd. Sverige
  godkänner bara GMO som är lika säkra som sina konventionella motsvarigheter. All GMO
  ska märkas för att tillförsäkra konsumenter och lantbrukare ett fritt val. Beslutsprocessen
  om GMO ska vara transparent och så öppen det går med hänsyn till de bestämmelser som
  finns.

  9) Har Du/ni sett filmen? Hur ser ni på kemikalie- och tungmetallproblematiken?
  Moderaterna och Alliansen arbetar för att riskerna med användningen av hälso- och
  miljöfarliga kemikalier ska minimeras och för att de allra farligaste kemikalierna ska försvinna
  från marknaden. Såväl globalt som inom EU och i Sverige pågår ett arbete för säkrare
  hantering av kemikalier och en miljöriktig avfallshantering. Alliansen föreslår i sin rapport om
  miljö- och klimat att (anm: här slutar meningen i Moderaternas svar...)

  10) Vad gör Du själv för att må bättre? Vad gör Du för att miljön ska må bättre?
  Jag försöker leva som jag lär. Själv äter jag inte kött och försöker handla miljömedvetet. Just
  nu är det valrörelse och då är det ingen direkt ordning på mattiderna och hälsotänket. Men
  det går över. Det viktigaste jag kan leverera är en bra miljöpolitik och det tycker jag att vi har
  börjat leverera - våra reformer har tiofaldigat målen på klimatområdet. Förr var målet minus
  fyra procent nu har vi höjt ambitionerna och har nu ett utsläppsmål på minus 40.
  Vi har en samlad havsmiljöpolitik. Vi gör det dyrt att smutsa ned och billigt att köpa tjänster.
  Det kostar mer att köra en bil än att äga den. Vi använder skatterna och har haft råd att höja
  miljöbudgeten med en tredjedel under våra fyra år.


  Tillbaka upp...

  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


  •  Svar från Socialdemokraterna:
  Eva Lindau - Politisk sekreterare - Socialdemokratiska riksdagskansliet, 2010-09-13:  1) Ett steg i rätt riktning vore att slopa momsen på frukt- bär- och grönsaker.
      Hur ser ni på det?

  Vi har inga förslag om sänkt moms för specifikt frukt/grönsaker. Vi vill höja stödet till den
  ekologiska odlingen.

  2) Vilka insatser vill ni göra för att öka konsumtionen av vegetarisk kost?
  Som parti ger vi inga kostrekommendationer utan överlämnar det åt experter. Däremot för vi
  en politik som stödjer ekologiska livsmedel. Vid en rödgrön valseger återinför vi stödet till
  ekologiskt jordbruk med tio miljoner kronor årligen 2011-2012. Stödet togs bort av den
  borgerliga regeringen. Vi vill att 30 procent av marken ska vara ekologiskt odlad år 2020.
  Vi driver också frågan om en miljöinriktad offentlig upphandling. Kommunerna ska i sin
  upphandling kunna kräva att de varor som köps in är närproducerade och ekologiskt odlade -
  förutsatt att alla leverantörer behandlas lika och ges lika möjligheter att lämna anbud. De ska
  också kunna kräva hänsyn till svensk djurskyddslagstiftning.

  3) Vilka insatser vill ni göra för att stimulera ekologisk odling och närproducerat?
  Se ovan...

  4) Hur vill ni stimulera hälsosammare kost för förskola, skola och äldreboende?
  Vi vill att kommunerna ska utnyttja sin möjlighet att genom en kvalificerad offentlig
  upphandling kunna ställa krav på företagen inom livsmedelsbranschen - och på de privata
  entreprenörer som tar över ansvaret inom förskola, skola och äldreomsorg. Vi vill satsa på
  bra, närproducerad mat åt barn och äldre. Vi vill genomföra ett kvalitetslyft för att maten ska
  bli bättre i skolorna. Eleverna ska få nylagad mat från lokala tillagningskök istället för
  uppvärmd mat som körts långa sträckor.
  Måltidspersonalen ska få kunskaper och verktyg för att höja kvaliteten på maten. Skolköks-
  personalen ska få möjligheter att lära sig mer om barn, mat och hälsa, ekologisk och
  rättvisemärkt mat, och få kunskaper kring lagstiftning om offentlig upphandling.
  Programmet bör även vara öppet för personal inom äldreomsorgen. Vi föreslår 50 miljoner
  kronor per år de kommande två åren till ett skolkökslyft.

  5) Tycker Du att Sveriges kommuner, i likhet med Gent, San Fransisco, Kapstaden,
      Helsingfors m fl, bör införa en köttfri dag/vegetarisk dag i veckan?

  Det måste vara upp till kommunerna och verksamheterna att avgöra, gärna i samråd med
  elever, boende och andra berörda.

  6) Ett steg i rätt riktning vore att sänka momsen på förebyggande/friskvårdande
      behandlingar. Hur ser ni på det?

  Vi har inga förslag om sänkt moms för förebyggande behandlingar. Vi anser dock att det
  förebyggande arbetet inom vården är av stor vikt och vi vill också satsa på ett förebyggande
  arbetsmiljöarbete. Inom företagshälsovården ska de förebyggande insatserna - och den
  arbetsinriktade rehabiliteringen - sättas i fokus. I dialog med arbetsmarknadens parter vill vi
  stimulera till överenskommelser om tillgång till företagshälsovård för alla anställda.

  7) Vilka insatser vill ni göra för att stimulera ökad hälsa och förebyggande vård?
  Förutom ett förebyggande arbetsmiljöarbete, se ovan, vill vi också arbeta för att omvandla
  vårdcentraler till hälsocentraler. Vårdcentraler bör kunna erbjuda insatser för rökavvänjning,
  alkoholrådgivning, kostrådgivning och läkemedelsgenomgångar. På ett antal platser i landet
  har Fysisk Aktivitet på Recept (FAR) framgångsrikt prövats. Arbetet med motion på recept
  bör utvecklas och förbättras. Teamarbete mellan olika personalgrupper är nödvändigt vid en
  helhetssyn på människan.

  8) Ett steg i rätt riktning är att förbjuda GMO-odling/användning/försäljning i Sverige
      tills hälsorisker mm utreds ordentligt. Hur ser ni på det?

  Från socialdemokratisk sida har vi alltid hävdat försiktighetsprincipen; GMO-grödor kan
  endast godkännas för odling och foder om de är säkra ur hälso- och miljösynpunkt.
  Den svenska inställningen måste dock ytterligare förtydligas kring hur grödorna ska regleras,
  hur oavsiktlig spridning ska förhindras och hur samexistensen med konventionell och
  ekologisk odling ska regleras.
  Som förberedelse inför ett svenskt ställningstagande till GMO vill vi också utreda hållbar
  växtförädling. Klimatförändringarna gör detta nödvändigt. De stora globala växtförädlings-
  företagen, som under senare år har tagit över utvecklingsarbetet, visar inget intresse för
  behoven av lokalt utsäde på en liten marknad som Sverige. Vi menar att de nordiska
  länderna måste samarbeta för att upprätthålla kompetensen och resurserna för vår framtida
  livsmedelsförsörjning.

  9) Har Du/ni sett filmen? Hur ser ni på kemikalie- och tungmetallproblematiken?
  Vi arbetar för en förbättrad kemikalietillsyn. I vår rödgröna budget satsar vi redan nästan år
  tio miljoner kronor på att förstärka Kemikalieinspektionens arbete mot farliga kemikalier.
  Den nuvarande regeringens företrädare i EU röstade under många år för en försvagad
  kemikalielagstiftning. Det är trots deras insatser i Bryssel som EU:s kemikalielagstiftning
  REACH nu håller på att genomföras. Den nuvarande regeringen har därtill sänkt ambitionerna
  och fattat en rad direkt felaktiga beslut. Man har bland annat åter tillåtit flamskyddsmedlet
  dekaBDE som finns i möbler och textilier. En rödgrön regering skärper kemikaliepolitiken och
  driver frågan aktivt framåt i EU, vi förbjuder Azofärgämnen i godis och läsk och tar bort
  Bisfenol A i nappflaskor och barnmatsburkar.

  10) Vad gör Du själv för att må bättre? Vad gör Du för att miljön ska må bättre?
  (anm: vi fick inget svar på den här frågan.)


  Tillbaka upp...

  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


  •  Svar från Vänsterpartiet:
  Siri Maassen - Miljöpolitisk Sekreterare Sveriges Riksdag, 2010-09-13:


  1) Ett steg i rätt riktning vore att slopa momsen på frukt- bär- och grönsaker.
      Hur ser ni på det?

  Vi har drivit förslaget om halverad moms på frukt – och grönt.

  2) Vilka insatser vill ni göra för att öka konsumtionen av vegetarisk kost?
  Vi vill införa ett mål för minskad köttkonsumtion med 25 procent till 2020 i Sverige och inom
  EU. Sverige bör även agera för ett slutdatum då kontraproduktiva subventioner som stöder
  kött- och mejeriindustrin ska vara utfasade samt att Sverige ska agera i EU för att kraftfoder
  som används till djuruppfödning beläggs med en miljöavgift.
  Vi uppmuntrar även till en vegetarisk dag i veckan inom offentliga verksamheter.

  3) Vilka insatser vill ni göra för att stimulera ekologisk odling och närproducerat?
  Vänsterpartiet vill gå längre och driver därför att 30 procent av den totala jordbruksmarken
  senast 2020 ska läggas om till ekologisk odling.
  Regeringen tog bort de öronmärkta pengarna till ekologiskt jordbruk. Vi vill satsa 30 miljoner
  kronor per år till ekologisk produktion. Det behövs även tas fram mer statistik inom eko-
  området. Sverige bör även agera i EU för att reformen av CAP (den gemensamma
  jordbrukspolitiken) styr mot en ökad andel ekologiskt jordbruk. Vi vill införa en kilometerskatt
  på tunga fordon vilket gör det dyrare att transportera livsmedel långa sträckor vilket gynnar
  närproduktion.

  4) Hur vill ni stimulera hälsosammare kost för förskola, skola och äldreboende?
  Det behövs ett matlyft inom äldreomsorgen, förskolor och skolor. Kommunerna måste sluta
  lägga ned de egna köken och de måste göra upp med slentrianmässiga upphandlingar av
  halvfabrikat från de stora livsmedelsgrossisterna. Upphandlingen bör riktas mot mer ekologisk
  och närproducerad mat.
  Det kan vara problematiskt att rikta upphandlingen mot närproducerat då det inom EU
  betraktas som handelshinder, men detta går att komma runt på olika sätt.
  Vi uppmuntar även (se ovan) till en vegetarisk dag inom offentlig sektor.

  5) Tycker Du att Sveriges kommuner, i likhet med Gent, San Fransisco, Kapstaden,
      Helsingfors m fl, bör införa en köttfri dag/vegetarisk dag i veckan?

  Ja, se ovan...

  6) Ett steg i rätt riktning vore att sänka momsen på förebyggande/friskvårdande
      behandlingar. Hur ser ni på det?

  Se svar under fråga nummer 7...

  7) Vilka insatser vill ni göra för att stimulera ökad hälsa och förebyggande vård?
  Generellt vill vi ha lika moms på alla tjänster. ROT-avdraget, som vi vill ge även till de som
  bor i hyresrätter och till klimatförbättrande åtgärder i skolor, ser vi som konjunktureglerande
  åtgärder. Vi vet att om vi får igång byggindustrin så medför det fler arbeten inom andra
  sektorer. Att vi vill se en sänkt moms på frukt och grönt är både en klimatåtgärd och en
  hälsofrämjande åtgärd.
  Däremot ser vi inte ett BOT-avdrag, dvs sänkt moms på dessa tjänster som ett bra sätt att
  öka folkhälsan. Moms är ett sätt bland flera att få in pengar till vår gemensamma välfärd
  och om vi sänker moms på allt fler tjänster så krymper möjligheterna att satsa på vår
  gemensamma välfärd. Vi vill satsa på fler människor i vården, fler lärare i skolan och bättre
  arbetsvillkor med säkrare anställning.
  Vi vill ta bort stupstocken i sjukförsäkringen tex. Vi tror att en bättre arbetsmiljö med mindre
  stress och mer delaktighet på arbetsplatsen ger bättre hälsa och vi ser det som en viktig del
  i ett förebyggande folkhälsoarbete.

  8) Ett steg i rätt riktning är att förbjuda GMO-odling/användning/försäljning i Sverige
      tills hälsorisker mm utreds ordentligt. Hur ser ni på det?

  Försiktighetsprincipen:
  Osäkerheten kring vilka miljöeffekterna blir vid odling av GMO-grödor
  är stor. Jordbrukspolitiken måste utformas så att den ger minst störningar på ekosystemen
  och därför bör försiktighetsprincipen tillämpas.

  Märkning:
  Konsumenter ska kunna veta vilka varor som innehåller GMO. Vi vill ha märkning och
  innehållsdeklaration för alla varor (även mjölk och kött) för att kunna spåra källan. Då ges
  möjlighet för konsumenter att välja bort livsmedel som innehåller genmanipulerande råvaror
  och för att kunna utkräva ansvar av producenter.

  GMO i Sverige:
  EU är på väg att öppna för storskaliga odlingar av genförändrade grödor i Europa. Vissa EU-
  länder som till exempel Italien och Österrike har dock redan idag infört förbud. Vi vill ha
  totalstopp för odling av GMO tills dess vi har större kunskaper om vilka konsekvenser det ger
  i våra ekosystem.

  Patent inte ska tillåtas på levande organismer:
  Organismer, oavsett om de är genmodifierade eller inte, ska inte kunna patenteras.
  Fattiga länder betalar idag stora belopp till de rika länderna för att använda gener och frön
  som för det mesta har sitt ursprung i just fattiga länder. Det innebär samtidigt att den
  biologiska mångfalden hotas av en privatisering genom ”immateriella egendomsrättigheter”.

  9) Har Du/ni sett filmen? Hur ser ni på kemikalie- och tungmetallproblematiken?
  Kemikaliefrågan är otroligt viktig. Vi vet i dagsläget så oerhört lite om alla de kemikalier som
  finns i vårt samhälle och som vi utsätter oss själva, djur och natur för. Vi anser därför att de
  regler som finns på EU-nivå måste skärpas, däribland den principen som du frågade om, dvs
  att farliga kemikalier ska ersättas med mindre farliga alternativ (den s.k ersättningsprincipen).
  Vi anser även att substitutions­principen måste vara fortsatt stark i andra regler som gäller
  kemikalier och att försiktighetsprincipen måste stärkas.
  Ett viktigt steg på vägen är att underlätta för marknadens aktörer att det är lönsamt att
  investera i säkrare alternativ.

  Några av våra förslag inom kemikalieområdet:
  Stärk REACH så att det omfattar fler så kallade lågvolymämnen.
  Definitionen av vilka ämnen som behöver tillstånd för att användas måste ändras så att fler
  farliga ämnen omfattas och att fler förslag lämnas till kandidatlistan.
  Vi vill verka för ett förbud mot användningen av Azofärgämnen och driva den frågan i EU (ett
  första skede vill vi se över användningen av azorubin, allurarött AC, brun HT och litorubin som
  tidigare var förbjudna i Sverige, men som vi var tvungna att tillåta i och med att vi blev
  medlemmar i den Europeiska Unionen. Vi vill även se över om förbudet ska utvidgas till att
  gälla fler tillsatser.)
  Förbjud det farliga flamskyddsmedlet dekaBDE. Vi vill också undersöka förutsättningarna för
  att minska eller förbjuda användning av flera farliga bromerade flamskyddsmedel.
  Bort med farliga kemikalier från barns leksaker och andra produkter riktade till barn.
  Vi vill inrätta en mellanstatlig kemikaliepanel i likhet med FN:s klimatpanel.
  Vi vill att den offentliga upphandlingen används som verktyg för att minska användningen av
  riskabla kemikalier i offentliga verksamheter.

  10) Vad gör Du själv för att må bättre? Vad gör Du för att miljön ska må bättre?
  Jag försöker motionera regelbundet, äter bra ekologiskt producerad mat med minimalt med
  kött men mycket fisk och grönsaker. Det är bra för mig och bra för miljön.
  Jag tar hellre tåget eller bussen än bilen.  Tillbaka upp...


  •  •  •   Vad tycker Du är viktigt? Vilka frågor brinner Du för?

             Gör din röst hörd - Gå och RÖSTA!!!

Tillbaka...

Copyright © anette. All rights reserved Hör gärna av dig med kommentarer