3 Gröna frågor till partierna i Almedalen 2015
Veganföreningen frågade samtliga riksdagspartier om vegansk KliMATsmart mat, momsbefrielse för frukt- och grönt samt matsvinn. Se nedan hur de svarat.
Vi saknar fortfarande svar från flera partier. Svaren läggs upp vartefter de kommer in...

Följande partier har svarat:
  •  Centerpartiet (C)
  •  Folkpartiet (FP)
  •  Kristdemokraterna (KD)
  •  Miljöpartiet (MP)
  •  Moderaterna (M)
  •  Vänsterpartiet (V)


Följande parti har inte svarat/svarade inte:
  •  Socialdemokraterna (S)
  •  Sverigedemokraterna (SD)


Historik - Almedalen 2016: 5 gröna frågor till till partierna i Almedalen >>

  •  •  •   Vad tycker Du är viktigt? Vilka frågor brinner Du för?
             Gör din röst hörd - Påverka!!!Muu


Fråga 1)
Vegansk kost är kliMATsmart och innebär en minskad belastning på miljön.
Vegansk kost är bra för folkhälsan. Många folksjukdomar som stroke, cancer, diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar skulle kunna minska med bättre kostval.
Vad anser ni bör göras för att öka medvetenhet o konsumtion av hälsosam/kliMATsmart mat?

Fråga 2)
Ekologiskt frukt och grönt bör momsbefrias för att öka folkhälsan.
Hur ser ni på det?

Fråga 3)
Matsvinn är ett stort resurs- och klimatproblem.
Vad avser ni att göra för att minska matsvinnet?


Tillbaka upp...
•  Svar från Centerpartiet/Inger Fredriksson:

Fråga 1)
Vegansk kost är kliMATsmart och innebär en minskad belastning på miljön.
Vegansk kost är bra för folkhälsan. Många folksjukdomar som stroke, cancer, diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar skulle kunna minska med bättre kostval.
Vad anser ni bör göras för att öka medvetenhet o konsumtion av hälsosam/kliMATsmart mat?

Svar:
Centerpartiet kämpar för hållbar mat som är sund och säker. Vi ser gärna att maten är närproducerad samt fri från skadliga kemikalier och tillsatser. Och maten ska vara tillverkad utan onödig användning av antibiotika.
Hur vi producerar, transporterar och konsumerar mat påverkar klimatet. Det gör maten till en miljöfråga. De ekologiska fotavtrycken måste minskas och vår mat måste bli mer hållbar. Därför måste det vara lätt att göra hållbara val i butiken. Det gör vi genom att ställa krav på märkning som visar var maten kommer ifrån och vad den innehåller. Vi måste också ställa tuffare krav i offentliga upphandlingar så att maten för våra äldre och barn är sund, säker och hållbar. Skolor och äldreboenden som satsar på bättre mat ska premieras genom ett nationellt matlyft.

Fråga 2)
Ekologiskt frukt och grönt bör momsbefrias för att öka folkhälsan.
Hur ser ni på det?

Svar:
Momssystemet är harmoniserat inom EU. Detta innebär att alla länder följer samma EU-direktiv om moms i sin nationella rätt. Sverige kan därför inte använda den här vägen för att öka folkhälsan.

Fråga 3)
Matsvinn är ett stort resurs- och klimatproblem.
Vad avser ni att göra för att minska matsvinnet?

Svar:
Det behövs en nationell handlingsplan för att minska matsvinnet. Centerpartiet vill också driva på, både i EU och i Sverige, för att ersätta bäst före-datum med minst hållbar till-datum på torra varor som till exempel pasta, kaffe och te.
Centerpartiet har i egna kampanjer visat hur matsvinnet kan minska genom vad du själv kan göra som konsument, exempelvis genom att göra matlådor och kräva att få en matlåda för att ta hem mat som du inte orkar äta upp.
Den mat vi slänger står för hela 3 procent av våra totala utsläpp av växthusgaser och motsvarar koldioxidutsläppen från 525 000 bilar eller 345 000 hus som värms upp med olja.
Genom att minska matsvinnet med en femtedel skulle samhället kunna spara upp till 5,7 miljarder konor per år. Samtidigt förväntas jordens befolkning öka från 7 till 9 miljarder fram till 2050. Om alla ska kunna äta sig mätta och livsmedelsproduktionen öka med 70 procent. Och för att åstadkomma det måste matsvinnet minska.

Tillbaka upp...
•  Svar från Folkpartiet:

Fråga 1)
Vegansk kost är kliMATsmart och innebär en minskad belastning på miljön.
Vegansk kost är bra för folkhälsan. Många folksjukdomar som stroke, cancer, diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar skulle kunna minska med bättre kostval.
Vad anser ni bör göras för att öka medvetenhet o konsumtion av hälsosam/kliMATsmart mat?

Svar: Vegansk kost är bra för folkhälsan. Många folksjukdomar som stroke, cancer, diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar skulle kunna minska med bättre kostval. Vad anser ni bör göras för att öka medvetenhet och konsumtion av hälsosam/kliMATsmart mat? En varierad kost med mycket frukt och grönt är bra för hälsan och är även klimatsmart. Varje människa har rätt att få kunskap om hur hon kan påverka sin hälsa. Kunskap om hur de egna levnadsvanorna påverkar hälsan ska förmedlas redan från skolåldern. Förebyggande hälsoinsatser ska vila på kunskap och respekt för individens självbestämmande.

Fråga 2)
Ekologiskt frukt och grönt bör momsbefrias för att öka folkhälsan.
Hur ser ni på det?

Svar: Det är inte önskvärt eller effektivt att ha en rad olika momssatser. Konsumenterna kan ha stor makt vad det gäller val av olika varor och konsumenterna ska ges bra förutsättningar att kunna göra sina val utifrån tydlig information.

Fråga 3)
Matsvinn är ett stort resurs- och klimatproblem.
Vad avser ni att göra för att minska matsvinnet?

Svar: Matsvinnet måste minska och en viktig del i detta är att uppmärksamma konsumenter och olika samhällsaktörer om vinsterna av ett minskat matsvinn.

Tillbaka upp...
•  Svar från Kristdemokraterna/Emma Hellbom:

Fråga 1)
Vegansk kost är kliMATsmart och innebär en minskad belastning på miljön.
Vegansk kost är bra för folkhälsan. Många folksjukdomar som stroke, cancer, diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar skulle kunna minska med bättre kostval.
Vad anser ni bör göras för att öka medvetenhet o konsumtion av hälsosam/kliMATsmart mat?

Svar:
Kristdemokraterna anser att ansvarsfull och miljövänlig konsumtion ska underlättas. Den offentliga sektorn har här en viktig roll. Vi anser att offentliga sektorn ska efterfråga produkter med hög kvalitet, vilket ofta blir lika med närodlat eller ekologiska produkter. Svenska grödor odlas under stränga regler och har i internationell jämförelse fördelar både ur hälso- och miljöperspektiv. Det är också viktigt att skolorna sprider kunskap om sambandet mellan kost, hälsa och miljö. För barnens framtida hälsa är det viktigt att det på ett lustfyllt sätt pratas om matens betydelse i skolan för att alla elever ska få med sig grundläggande kunskap om kost.

Fråga 2)
Ekologiskt frukt och grönt bör momsbefrias för att öka folkhälsan.
Hur ser ni på det?

Svar:
Kristdemokraterna föreslår inte olika momssatser för olika mat. Valet av mat bör i första hand hanteras genom ökad kunskap hos konsumenterna. Idag finns det stödsystem för ekologisk produktion, vilket vi tycker är bra. Skolor och förskolor har en viktig roll dels genom att vid upphandling efterfråga ekologiska varor, dels genom att tidigt lära barnen om hur maten produceras och hur den påverkar vår hälsa.

Fråga 3)
Matsvinn är ett stort resurs- och klimatproblem.
Vad avser ni att göra för att minska matsvinnet?

Svar:
Matsvinn är ett oansvarigt och ohållbart hanterande av våra ekonomiska och miljömässiga resurser. Matsvinnet måste minska rejält i hela västvärlden, även i Sverige. Kristdemokraterna ser behov av en nationell målformulering om att minimera matsvinnet i alla led. Insatser för att öka konsumenters medvetenhet om problemet kan behövas. Det är också angeläget att det som ändå slängs tas tillvara för växtnäring och energiutvinning.

Tillbaka upp...
•  Svar från Miljöpartiet/Derya:

Fråga 1)
Vegansk kost är kliMATsmart och innebär en minskad belastning på miljön.
Vegansk kost är bra för folkhälsan. Många folksjukdomar som stroke, cancer, diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar skulle kunna minska med bättre kostval.
Vad anser ni bör göras för att öka medvetenhet o konsumtion av hälsosam/kliMATsmart mat?

Svar:
Miljöpartiet driver på för mer vegetarisk kost i offentliga kök. Vi har också motionerat i riksdagen om att utreda hur animalieproduktionens miljökostnader kan beskattas (vilket kan kallas köttskatt) och om minskad köttkonsumtion.
Här kan du läsa motionen i sin helhet: http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/Minskad-kottkonsumtion_H002MJ404/?text=true

Vi måste äta mindre animalier för att klara klimatet och för att kunna följa djurskyddsreglerna. I vårt valmanifestet skrev vi också att det kött som serveras ska komma från lokal produktion med bättre djurskydd - för att få råd med det krävs mer vegetariskt.

Tillägg till svar på fråga-1: Vi vill minska köttproduktionen, men vi är medvetna om att det kommer att finnas köttkonsumenter i framtiden också. Om människor äter mindre kött kommer det inte att bli en aggressiv köttindustri som idag, därmed bättre djurskydd. Det kött som serveras vill vi ska komma från lokalproduktion, för miljöns skull. Det handlar inte om några finansieringar.

Fråga 2)
Ekologiskt frukt och grönt bör momsbefrias för att öka folkhälsan.
Hur ser ni på det?

Svar:
Vi drev tidigare att momsen borde sänkas på ekologisk mat, men det gick inte att genomföra eftersom att det bryter mot konkurrensdirektiv från EU (där ju Norge inte är med). Det är lite klåfingrigt av EU tycker vi, men jobbar på andra sätt för att främja folkhälsan.
Läs gärna mer här: http://www.mp.se/politik/folkhalsa

Fråga 3)
Matsvinn är ett stort resurs- och klimatproblem.
Vad avser ni att göra för att minska matsvinnet?

Svar:
Mer vegetariskt och minskat matsvinn är viktigt för att klara klimatmålen. Animalieindustrin genererar stora utsläpp av klimatgaser. Miljöpartiet vill minska matspillet och är generellt positiva till åtgärder som kan leda i den riktningen.
• Högre kvalitet och mer lokala tillagningskök i offentlig sektor kan minska svinnet där.
• Bättre utbildning kan minska svinnet i hushållsledet. En del av svinnet beror på okunskap – om när maten kan användas, om hur man tar tillvara rester osv. Om man inte kan utbilda folk om vad ”bäst före” innebär kan man behöva se över systemet.
• Vi vill höja medvetenheten generellt om matsvinnet – en del svinn är resultatet av marknadsföring i restauranger, kaféer och handeln.
• Vi vill generellt förebygga avfall och bl.a. återinföra skatt på sopförbränning, och se till att den mat som ändå slängs samlas in för att producera biogas.

Tillbaka upp...•  Svar från Moderaterna/Jesper Wigardt:

Fråga 1)
Vegansk kost är kliMATsmart och innebär en minskad belastning på miljön.
Vegansk kost är bra för folkhälsan. Många folksjukdomar som stroke, cancer, diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar skulle kunna minska med bättre kostval.
Vad anser ni bör göras för att öka medvetenhet o konsumtion av hälsosam/kliMATsmart mat?

Svar: Människor ska kunna känna sig trygga med vad de äter. Moderaterna vill öka förutsättningarna för att göra informerade och hållbara val vad gäller livsmedel.~ Vi vill till exempel att information ska ges om varifrån olika livsmedel kommer ifrån. Genom ökade möjligheter att vara aktiva och informerade konsumenter så skapas förutsättningar för att driva på utvecklingen ytterligare. Vi vill även se ökad transparens och bättre kontrollåtgärder för att komma till rätta med matfusket. Till det vill vi förbättra för svensk livsmedelsproduktion eftersom svenska livsmedel produceras med låg miljö- och klimatpåverkan, en god djurhälsa och låg antibiotikaanvändning.

Fråga 2)
Ekologiskt frukt och grönt bör momsbefrias för att öka folkhälsan.
Hur ser ni på det?

Svar: Det är inte politikers uppgift att styra vilken mat människor ska äta. Att momsbefria hälsosam mat kan också ge upphov till svåra gränsdragningsproblem. Det är även avgörande med en ansvarsfull ekonomisk politik för att kunna främja fortsatt klimat- och miljöarbete.

Fråga 3)
Matsvinn är ett stort resurs- och klimatproblem.
Vad avser ni att göra för att minska matsvinnet?

Svar: Ett minskat matsvinn är betydelsefullt för ett mer hållbart samhälle. Här har konsumenterna ett stor ansvar och då handlar det om att öka kunskap och information om hållbarhetsfrågor och matsvinn. Kommunerna kan också behöva se över sina rutiner för att förhindra omotiverat matavfall. Moderaterna driver även frågan om ett minskat matsvinn i EU:s medlemsländer.

Tillbaka upp...
•  Svar från Socialdemokraterna:

Fråga 1)
Vegansk kost är kliMATsmart och innebär en minskad belastning på miljön.
Vegansk kost är bra för folkhälsan. Många folksjukdomar som stroke, cancer, diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar skulle kunna minska med bättre kostval.
Vad anser ni bör göras för att öka medvetenhet o konsumtion av hälsosam/kliMATsmart mat?

Svar: - - -

Fråga 2)
Ekologiskt frukt och grönt bör momsbefrias för att öka folkhälsan.
Hur ser ni på det?

Svar: - - -

Fråga 3)
Matsvinn är ett stort resurs- och klimatproblem.
Vad avser ni att göra för att minska matsvinnet?

Svar: - - -

Tillbaka upp...
•  Svar från Sverigedemokraterna:

Fråga 1)
Vegansk kost är kliMATsmart och innebär en minskad belastning på miljön.
Vegansk kost är bra för folkhälsan. Många folksjukdomar som stroke, cancer, diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar skulle kunna minska med bättre kostval.
Vad anser ni bör göras för att öka medvetenhet o konsumtion av hälsosam/kliMATsmart mat?

Svar: - - -

Fråga 2)
Ekologiskt frukt och grönt bör momsbefrias för att öka folkhälsan.
Hur ser ni på det?

Svar: - - -

Fråga 3)
Matsvinn är ett stort resurs- och klimatproblem.
Vad avser ni att göra för att minska matsvinnet?

Svar: - - -

Tillbaka upp...•  Svar från Vänsterpartiet:

Fråga 1)
Vegansk kost är kliMATsmart och innebär en minskad belastning på miljön.
Vegansk kost är bra för folkhälsan. Många folksjukdomar som stroke, cancer, diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar skulle kunna minska med bättre kostval.
Vad anser ni bör göras för att öka medvetenhet o konsumtion av hälsosam/kliMATsmart mat?

Svar: Vi vill se ett nationellt mål om en minskad köttkonsumtion med 25 procent fram till 2020. För att uppnå målet bör det tas fram en handlingsplan för hur klimatpåverkan av livsmedelskedjan, inklusive animalieproduktionen, ska minskas. Vi menar också att Sverige bör agera för ett slutdatum inom EU då subventioner som stöder köttindustrin ska vara utfasade. Vi utvecklar dessa förslag i vår motion till riksdagen Minskad köttkonsumtion: http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/Minskad-kottkonsumtion_H102-40900481-44C0-48E7-B580-48BEFCD88A91/?text=true Vi vill även öka anslagen till ekologiskt jordbruk och genomföra satsningen Sverige- det hållbara matlandet. I vår satsning vill vi stimulera klimatsmart matkonsumtion med ökad vegetarisk konsumtion samt förespråkar vegetariska måndagar på skolor och sjukhus. För att öka andelen hållbar mat inom offentlig sektor, ska god mat som har mervärde för miljön och lokalsamhället ha förtur. Samtliga större enheter inom offentlig sektor, som sjukhus och större skolor ska kunna laga sin egen mat. Staten bör stödja kommunernas och landstingens arbete för en grön upphandling av livsmedel som är ekologisk, närproducerad och djuretisk.

Fråga 2)
Ekologiskt frukt och grönt bör momsbefrias för att öka folkhälsan.
Hur ser ni på det?

Svar: I första hand vill vi öka efterfrågan, tillgänglighet och produktion av ekologiska produkter enligt våra förslag i föregående svar.

Fråga 3)
Matsvinn är ett stort resurs- och klimatproblem.
Vad avser ni att göra för att minska matsvinnet?

Svar: Vi har i riksdagen tidigare föreslagit ökat statligt anslag för att minska matsvinnet genom ökad information samt ökat stöd för biogasproduktion. Sopor måste också bli dyrare. Förändrade avgifter på det vi slänger i soptunnorna skulle kunna vara ett bra sätt att styra mot en bättre sopsortering. De flesta som bor i eget hus skulle kunna anlägga en varmkompost eller en maskkompost i något hörn. Sköts den på ett bra sätt så innebär det inte några besvär när det gäller lukt. På så vis skulle man kunna få återvinning på organiska sopor som matrester.

Tillbaka upp...•  •  • Vad tycker Du är viktigt? Vilka frågor brinner Du för?
        Gör din röst hörd - Påverka!!!Tillbaka...

Copyright © anette. All rights reserved Hör gärna av dig med kommentarer